Контакти министарства

Влада Републике Србије
Министарство информисања и телекомуникација

Париска 7, 11000 Београд

Кабинет

 

Министар информисања и телекомуникација


Шеф кабинетаПосебни саветник за медије и информисање

 

 

Служба за односе са јавношћу

 
Дејан Ристић
kabinet@mit.gov.rs
011/20 20 058

Станко Дебељаковић
kabinet@mit.gov.rs
011/20 20 058

 

Дања Матаруга
danja.mataruga@mit.gov.rs
011/ 20 20 106

 

press@mit.rs
011/ 20 20 106

В.д.секретара Министарства

Милица Ћатић
milica.catic@mit.gov.rs
011/20 20 057

Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај

Помоћник министра
Катарина Томашевић
katarina.tomasevic@mit.gov.rs
011/20 20 250

Сектор за европске интеграције и управљање пројектима

Помоћник министра
Горан Ђурђевић
goran.djurdjevic@mit.gov.rs
011/ 20 20 254

Сектор за информационо друштво и информациону безбедност

Начелник
Милан Војводић
milan.vojvodic@mit.gov.rs
011/ 20 20 257

Сектор за информисање и медије

Начелник
Дејан Стојановић
dejan.stojanovic@mit.gov.rs
011/ 292 78 51

Инспекција за електронске комуникације

telekomunikacije@mit.gov.rs

тел. 011/ 20-20-100

тел. 011/ 20-20-111

Одељење за поштански саобраћај и надзор

тел. 011/ 20-20-083

Инспекција за поштански саобраћај

postanskisaobracaj@mit.gov.rs

тел. 011/ 20-20-093

Акредитације представника иностраних медија

тел. 011 / 29-27-869