Међународни правни акти

Закони из области медија за међународну сарадњу

Закони из области телекомуникација за међународну сарадњу

Закон о потврђивању Споразумa о повезивању шема електронске идентификације грађана Западног Балкана („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 27/2021)

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори: Службени гласник РС - Међународни уговори, број 4/2020  

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења („Службeни глaсник РС ”, брoj 3/20)

 

Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза, усвојених на Конгресу у Истанбулу, Службени гласник Републике Србије-Међународни уговори, број 12/2018

 

Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза, усвојених у Адис Абеби, Етиопији, Службени гласник Републике Србије-Међународни уговори, број 12/2019

 

Закон о потврђивању Другог додатног протокола Светске поштанске конвенције, усвојеног у Женеви, Швајцарска, Службени гласник Републике Србије-Међународни уговори, број 1/2021