Међународни правни акти

Закони из области медија за међународну сарадњу

Закони из области телекомуникација за међународну сарадњу

Закон о потврђивању Споразумa о повезивању шема електронске идентификације грађана Западног Балкана („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 27/2021)

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори: Службени гласник РС - Међународни уговори, број 4/2020  

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења („Службeни глaсник РС ”, брoj 3/20)

 

Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза, усвојених на Конгресу у Истанбулу, Службени гласник Републике Србије-Међународни уговори, број 12/2018

 

Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза, усвојених у Адис Абеби, Етиопији, Службени гласник Републике Србије-Међународни уговори, број 12/2019

 

Закон о потврђивању Другог додатног протокола Светске поштанске конвенције, усвојеног у Женеви, Швајцарска, Службени гласник Републике Србије-Међународни уговори, број 1/2021

 

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Устава и Конвенције Међународног савеза за телекомуникације, усвојене на Светској конференцији о радио-комуникацијама 17. фебруара 2012. године у Женеви, Швајцарска Конфедерација („Службeни глaсник – Meђунaрoдни угoвoри”, брoj 1/16);

 

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Устава и Конвенције Међународног савеза за телекомуникације, усвојене на Светској конференцији о радио-комуникацијама 27. новембра 2015. године у Женеви, Швајцарска Конфедерација („Службeни глaсник – Meђунaрoдни угoвoри”, брoj 7/18);

 

Споразум о стратешком партнерству о развоју широкопојасне инфраструктуре у Републици Србији између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Huawei Technologies Co. Ltd

 

Меморандум о сарадњи између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства саобраћаја, информационих технологија и комуникација Републике Бугарске о смањењу међународних тарифа за роминг електронских комуникационих услуга („Службeни глaсник – Meђунaрoдни угoвoри”, брoj 12/17);

 

Меморандум о сарадњи у области поштанског и телекомуникационог саобраћаја између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства саобраћаја и веза Републике Српске („Службeни глaсник – Meђунaрoдни угoвoри”, брoj 11/17);

 

Писмо о намерама Републике Бугарске, Републике Грчке и Републике Србије о сарадњи у области повезане и аутоматизоване вожње

 

Меморандум о разумевању у вези са сарадњом у активностима везаним за истраживање и развој у информационо-комуникационим технологијама између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства за саобраћај, поморство и комуникације Републике Турске („Службeни глaсник – Meђунaрoдни угoвoри”, брoj 10/18);