Повезане школе

Повезане школе

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Повезане школе

ВЛАСНИК ПРОЈЕКТА: Министарство информисања и телекомуникација

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Од 2018. године до 1. јуна 2023. године

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Превазилажење и сузбијање дигиталној јаза, подизање дигиталне писмености и конкурентности у дигиталном добу и унапређености потенцијала ИТ индустрије. Сви млади људи треба да добију једнаке шансе и знања која ће им омогућити исте изборе које имају њихови вршњаци у дигитално развијеним економијама.

 

У периоду од 2018. до 2023. године је кроз пројекат Повезане школе уведен брз, поуздан и безбедан интернет преко академске АМРЕС мреже, изграђена бежична локална рачунарска мрежа и приступ интернету омогућен у свакој наставној просторији, у свим већим објектима основних и средњих школа у Републици Србији, у укупно 1.843 објеката. Од тих 1.843 објеката, готово 1.000 има ultra-fast оптичку интернет везу брзине веће од 300 Мбпс.

Додатно, уведен је брзи, поуздан и безбедан интернет преко академске мреже АМРЕС у додатних 1.963 мањих истурених објеката основних и средњих школа у Републици Србији.

Такође, кроз пројекат увођења брзог интернета у селима, тј. широкопојасног телекомуникационог приступа у руралним пределима Србије, чак 700 мањих истурених објеката, од свих 1.963, добија ultra -fast оптичку интернет везу брзине веће од 300 Мбпс, до краја 2025. године.

На овај начин, брзим, поузданим и безбедним интернетом је покривено више од 3.800 школских објеката основних и средњих школа у Републици Србији, са 35.000 наставних просторија у којима се школује више од 730.000 ђака и ради преко 100.000 наставника и професора.