Повезане школе

Повезане школе

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Повезане школе

ВЛАСНИК ПРОЈЕКТА: Министарство информисања и телекомуникација

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Од 2018. године до 1. јуна 2023. године

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Превазилажење и сузбијање дигиталној јаза, подизање дигиталне писмености и конкурентности у дигиталном добу и унапређености потенцијала ИТ индустрије. Сви млади људи треба да добију једнаке шансе и знања која ће им омогућити исте изборе које имају њихови вршњаци у дигитално развијеним економијама.

 

У периоду од 2018. до 2023. године је кроз пројекат Повезане школе уведен брз, поуздан и безбедан интернет преко академске АМРЕС мреже, изграђена бежична локална рачунарска мрежа и приступ интернету омогућен у свакој наставној просторији, у свим већим објектима основних и средњих школа у Републици Србији, у укупно 1.843 објеката. Од тих 1.843 објеката, готово 1.000 има ultra-fast оптичку интернет везу брзине веће од 300 Мбпс.

Додатно, уведен је брзи, поуздан и безбедан интернет преко академске мреже АМРЕС у додатних 1.963 мањих истурених објеката основних и средњих школа у Републици Србији.

Такође, кроз пројекат увођења брзог интернета у селима, тј. широкопојасног телекомуникационог приступа у руралним пределима Србије, чак 700 мањих истурених објеката, од свих 1.963, добија ultra -fast оптичку интернет везу брзине веће од 300 Мбпс, до краја 2025. године.

На овај начин, брзим, поузданим и безбедним интернетом је покривено више од 3.800 школских објеката основних и средњих школа у Републици Србији, са 35.000 наставних просторија у којима се школује више од 730.000 ђака и ради преко 100.000 наставника и професора.

Министарство информисања и телекомуникација је обезбедило наставак услуге одржавања и техничке подршке за инсталирану опрему за период 2023 – 2024. године.  У складу са наведеним, школе за које је истекао иницијални период одржавања се могу обратити техничкој подршци ангажованој од стране Министарства на имејл адресу podrskaskole@mit.gov.rs или на број телефона 066/807-6-809, у циљу пријаве проблема у функционисању инсталиране опреме, слања захтева за изменом конфигурације опреме и сл.

Услуга одржавања и техничке подршке се односи само на опрему која је инсталирана у оквиру пројекта „Повезане школе“, а за коју су школе потписале записнике о пријему опреме (реверсе), али се не односи на осталу мрежну опрему инсталирану у локалној рачунарској мрежи, а која је у власништву школа, нити се односи на крајње корисничке уређаје повезане на мрежу (нпр. рачунари, таблети, мобилни телефони, пројектори, мрежни штампачи и сл.). Имајући у виду да је за инсталирану опрему истекао период гаранције, Министарство ће у периоду 2023 – 2024. године обезбедити одређену количину резервне опреме која ће се користити као заменска у случајевима квара инсталиране опреме у школама.

Списак 1843 школе у којима је изграђена локална мрежа, датуми истека гарантног рока, као и процедура пријаве квара како за школе које су изашле  из гарантног рока и оне које нису налазе се на следећем документу:

Уколико школа није изашла из гарантног рока (колона „Датум истека гаранције“), контакт подаци (мејл и број телефона) се налазе у колони „подршка у гарантном року“ док се у колони „подршка ван гарантног рока “, налазе контакти за школе које су ван гарантног рока.