Помоћници министра

Катарина Томашевић

Помоћник министра за електронске комуникације и поштански саобраћај

Катарина Томашевић рођена је 1976. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету у Београду, 1999. године. Мастер академске студије завршила је на Факултету организационих наука у Београду, на студијском програму Менаџмент. Докторску дисертацију на тему „Примена концепта управљања људским ресурсима у функцији реформе јавне управе Републике Србије“, одбранила је 2022. године на Криминалистичко-полицијском Универзитету у Београду.

Од 2001. до 2016. године радила је у Јавном предузећу „Пошта Србије“ где је каријерно напредовала. Године 2004. постаје  руководилац Службе у РЈ ПС „Земун“, затим руководилац Службе у Дирекцији за писмоносне услуге,  2010. године директор Дирекције за писмоносне услуге, да би од 2015. године радила као заменик директора Функције услуга.

Каријеру наставља у Министарству унутрашњих послова од 2016. до 2020. године, прво као помоћник министра,  начелник Сектора за људске ресурсе, а затим и као шеф кабинета министра унутрашњих послова и потпредседника Владе.

Од 2020. до 2022. године обављала је функцију помоћника министра за људске ресурсе у Министарству одбране.

Децембра 2022. године постаје помоћник министра информисања и телекомуникација у Сектору за електронске комуникације и поштански саобраћај.

Катарина је акредитовани реализатор наставе на Националној академији за јавну управу у области личног развоја и вештина од 2020. године.

Године 2021. постаје члан Програмске комисије Националне академије за јавну управу, за област управљања у јавној управи, као и предавач у оквиру пројекта који је финансиран из директног гранта ЕУ: Јачање професионалних капацитета државних службеника на положају у РС (Национална академија за јавну управу, Сигма – ИПА 2019).

Од 2017. године је гостујући предавач, на тему управљања људским ресурсима, на Криминалистичко-полицијском универзитету, Факултету безбедности и од 2020. године на  Високим студијама безбедности и одбране Универзитета одбране,

Од 2020. до 2022. године била је председник  Политичког савета Владе Републике Србије за примену резолуције УН 1325 у циљу јачања родне равноправности, са освртом на систем безбедности.

Течно говори енглески и руски језик.

Удата и поносна мајка двоје деце.

 

Горан Ђурђевић

Помоћник министра за европске интеграције и управљање пројектима

Горан Ђурђевић рођен је 1964. године у Крушевцу, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Електротехничком факултету у Београду, одсек електроника.

По завршетку студија, запошљава се у Радио телевизији Србије у сектору Емисионе технике везе. Изабран је да буде у тиму стручњака који су радили на обнови телекомуникационе структуре након бомбардовања, прво Републике Српске (1996.године), а затим и обнова предајника и веза у Републици Србији (1999. године). У том периоду завршава курсеве и добија сертификате: Alcatel , Примена софтвера на контролу и усмеравање дигиталног сигнала, NEC , Дигитални пренос телевизијског сигнала аналогним линком, 'Bond School of English Language' – mart 1991.

Почетком 2001 год., Горан добија позив од Француске фирме Schlumberger Sema/Atos Origin да учествује у пројектовању, изградњи и конфигурацији рачунских дата центара мобилне телефоније. Наредних година, прихвата позицију System integratorа и постаје члан њиховог међународног тима.

Горан Ђурђевић 2003 год. полаже стручни испит из Телекомуникација (Пренос модулисаног дигиталног и аналогног сигнала point to point линком)

Крајем 2005. године, враћа се у Србију, да би радио на пројекту E-health, увођење информационих технологија у здравству. Након настанка софтвера Хелиант, 2009. године, формирао је тим стручњака који ће радити на даљој имплементацији софтвера и одрживости система. Додатно се усавршава, завршава следеће курсеве и добија сертификате: HP Sistem administrator (Unix), Hardware GS 160, Atina 2003, engineering a Citrix Virtualization Solution, Београд 2012, Менаџмент тоталним квалитетом 2008, Quality for Europian and world integrations 2010, Сертификат IELTS – oxford English 2004.

Године 2021. изабран је за помоћника министра у Министарству трговине, туризма и телекомуникација у сектору за електронске комуникације и поштански саобраћај.

На међународном плану активно је учествовао као представник Министарства у радној групи за политику роминга, Широкопојасне мреже и 5Г (Roaming Policy, Broadband and 5G) у организацији Регионалног савета за сарадњу. Горан активно учествује у раду Међународнe унијe за телекомуникације (ITU).

Од децембра 2022. године је помоћник министра у Министарству информисања и телекомуникација у Сектору за  европске интеграције и управљање пројектима. Постаје представник Министарства у Националном управном одбору Владе РС и Уједињених нација. Такође, представник je Министарства на састанцима држава чланица Организације за црноморску економску сарадњу (BSEC), где Србија председава ове године.

Активно ради на капиталним пројектима Министарства:
Пројекат заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије, Повезане школе и Дигитализација туристичке понуде Србије.

Ожењен је Јеленом, отац је два сина Адама и Петра.