Заштита података о личности

У складу са чл. 56-58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РСˮ, број 87/18), одређена је Милица Ћатић, в.д. секретар Министарства, као лице за заштиту података о личности у Министарству информисања и телекомуникација

телефона: 011/2020-101

e-mail: milica.catic@mit.gov.rs