Обавештење о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о информационој безбедности

Oбавештавамо вас да је Закључком Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-6721/2023 од дана 26. јула 2023. године, одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о информационој безбедности.

Министарство информисања и телекомуникација ће спровести јавну расправу о Нацрту закона о информационој безбедности у периоду 27. јула до 30. августа 2023. године, док је текст Нацрта закона постављен на интернет страници Министарства информисања и телекомуникација www.mit.gov.rs и на порталу е-Консултације www.ekonsultacije.gov.rs.

Иницијативе, предлози, сугестије и коментари достављају се Министарству информисања и телекомуникација, путем електронске поште, од почетка јавне расправе, а најкасније до 30. августа 2023. године, на адресу: nevena.antonijevic@mit.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство информисања и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд.

У току јавне расправе биће организовани округли столови у Београду дана 18. августа 2023. године у просторијама општине Стари град са почетком у 10 часова и у Крагујевцу дана 21. августа 2023. године у просторијама eKG InfoData doo ca почетком у 11 часова, у организацији Министарства информисања и телекомуникација. Министарство информисања и телекомуникација, ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и на Порталу „е-Консултације”.