Обавештење о спровођењу јавне расправе поводом нацрта закона о јавном информисању и медијима

Обавештавамо вас да је Закључком Одбора за јавне службе 05 Број: 011-8042/2023 од дана 5. септембра 2023. године, одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о јавном информисању и медијима. Нацрт закона објављен је на званичној интернет страници Министарства информисања и телекомуникација www.mit.gov.rs и на Порталу еКонсултације www.ekonsultacije.gov.rs .

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 7. септембра 2023. године до 7. октобра 2023. године.

У оквиру јавне расправе биће организоване презентације и дискусије о Нацрту закона путем округлих столова, који ће се одржати 13. септембра у Београду (11 часова, Привредна комора Србије, Велика сала, адреса: Ресавска 15), 20. септембра у Нишу (11 часова, Официрски дом, адреса: Орловића Павла ББ), 27. септембра у Новом Саду (11 часова, Скупштина града Новог Сада, Велика сала на I спрату, адреса: Жарка Зрењанина 2, улаз III) и 4. октобра у Крагујевцу (11 часова, Зграда управе града, Скупштинска сала, адреса: Трг слободе 3).

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству информисања и телекомуникација  путем електронске поште преко посебног обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства информисања и телекомуникација, од почетка јавне расправе, а најкасније до 7. октобра 2023. године, на адресу dejan.stojanovic@mit.gov.rs  или писаним путем на адресу: Министарство информисања и телекомуникација, Сектор за информисање и медије, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа – Закон о јавном информисању и медијима”.

По окончању јавне расправе, Министарство информисања и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона, који ће у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе објавити на својој интернет страници и на Порталу „еКонслутације”.