Јавне набавке 2023

Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења- ЈН O - 16-2023

Одржавање софтвера за праћење реализације активности
управљања документацијом на пројектима министарства ЕСМ-Еасy
Цонтрацт Манагмент ЈН О-15/2023

Јавна набавка Дигитализација туристичке понуде Србије Фаза 2 - ЈН О - 14-2023

Јавна набавка - Информационо-комуникациона опрема за АМРЕС мрежу - ЈН О - 13-2023

Јавна набавка - Испорука садржаја кроз приступ електронској бази међународне регулаторне праксе ЈН O - 12-2023

Јавну набавка Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету - ЈН О - 11-2023

Јавна набавка Испорука садржаја кроз приступ електронској бази међународне регулаторне праксе - ЈН О - 10-2023

Одржавање софтвера за праћење реализације мулти-локацијских пројеката - ЈН О - 09-2023

Набавка рачунарске опреме која се не налази у техничкој спецификацији УЗЗПРО - ЈН О - 07-2023

Услуге стручне подршке у сврху обезбеђивања континуираног рада опреме испоручене школама у оквиру пројекта Повезане школе - ЈН О - 08-2023

Јавну набавка Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету - ЈН О - 06-2023

Јавна набавка- Одржавање NextBiz софтвера- ЈН 05/2023

ЈН О-04/2023 - Јавна набавка - Услуге набавке авио карата за потребе министарства

Јавна набавка О 03/2023 - Набавка лиценци за ГИС софтвер

Набавка проширења вирутализационих капацитета АМРЕС дата центра и система за мониторинг рада школских мрежа / Expansion of AMRES data center virtualization and school network monitoring capacities

Јавни позив за одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности

Одржавање и системска подршка за Дата центар у Париској