Регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације

Електронска идентификација и шеме електронске идентификације

Електронска идентификација је поступак коришћења личних идентификационих података у електронском облику који једнозначно одређују правно лице, физичко лице или физичко лице у својству регистрованог субјекта.

Услуга електронске идентификације је услуга која омогућава коришћење одређене шеме електронске идентификације у електронским трансакцијама при чему се у оквиру те услуге пружају гаранције да идентификациони подаци из средства електронске идентификације одговарају лицу коме је средство издато;

Шема електронске идентификације је систем издавања средства електронске идентификације правном лицу, физичком лицу или физичком лицу у својству регистрованог субјекта.

Шеме електронске идентификације разврставају се према нивоу поузданости на:

1) шеме основног нивоа поузданости, које обезбеђују ограничено поверење у идентитет којим се лице представља и користе средства и процедуре чија сврха је да смање ризик злоупотребе односно неистинитог представљања;

2) шеме средњег нивоа поузданости, које обезбеђују значајно поверење у идентитет којим се лице представља и користе средства и процедуре чија сврха је да значајно смање ризик злоупотребе односно неистинитог представљања;

3) шеме високог нивоа поузданости, које обезбеђују високо поверење у идентитет којим се лице представља и користе средства и процедуре чија сврха је да онемогуће злоупотребу односно неистинито представљање.

Коришћење шема електронске идентификације у електронском пословању и у општењу са органом јавне власти

За утврђивање идентитета у електронском пословању могу се користити шеме електронске идентификације које су уписане у Регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације (у даљем тексту: Регистар), као и шеме електронске идентификације које нису уписане у Регистар.

Исказ воље не може се оспорити само зато што су, уместо потписа, коришћене шеме електронске идентификације.

Шема електронске идентификације која је уписана у Регистар може се користити за утврђивање идентитета странке у општењу са органом јавне власти.

У општењу странке са органима јавне власти идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску.

Прописом може бити одређено да се у случају општења стране са органима јавне власти може користити шема електронске идентификације средњег или основног нивоа поузданости, ако су ризик од злоупотребе и могућа штета од злоупотребе такви да није неопходно користити шему високог нивоа поузданости.

 

РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ШЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ

Назив пружаоца услуге електронске идентификације и шема електронске идентификације

 

Врста и ниво шеме електронске идентификације

Датум уписа 

Врста шеме

Ниво шеме
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Корисничко име и лозинка Основни ниво поузданости

01.06.2020.

Софтверски сертификат на мобилном уређају Средњи ниво поузданости

01.06.2020

Електронски сертификат на мобилном уређају Високи ниво поузданости

02.07.2021

 

 

Министарство унутрашњих послова

 

 

Сертификат за аутентификацију

Високи ниво поузданости

05.07.2021.

Сертификат за електронски потпис Високи ниво поузданости

05.07.2021.