Државни секретар

Милан Добријевић

Милан Добријевић рођен је 1977. године у Београду. Дипломирао је на смеру рачунарске технике и информатике на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

У Министарству надлежном за телекомуникације ради од 2012. године, прво у улози Начелника Одељења за развој информационог друштва и Начелника Одељења за развој Дигиталне агенде где је водио до успешног завршетка 2015. године пројекат преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског сигнала и учествовао у изради у доношењу реформских прописа у области информационе безбедности, дигитализације и електронског пословања којим су уређени електронски потпис, електронски документ, електронска идентификација и електронска трговина.

Реализацијом пројекта Повезане школе кроз који су практично сви школски објекти повезани на Академску мрежу Републике Србије и сигуран, брз и безбедан бежични приступ Интернету доведен до практично сваке наставне просторије остављен је неизбрисив траг у дигитализацији система образовања Републике Србије.

Милан затим преузима позицију помоћника министра у Сектору за електронске комуникације где води пројекат развоја широкопојасне инфраструктуре у руралним пределима од фазе припреме до фазе имплементације на терену кроз који ће дигитални јаз у погледу доступности брзог приступа интернету у Републици Србији практично бити потпуно превазиђен до краја 2025. године. Истовремено предводи рад на изради новог Закона о електронским комуникацијама који је пропис од суштинског значаја за даљи несметан развој електронских комуникација у нашој земљи.

Од децембра 2021. преузима улогу државног секретара за електронске комуникације, информационо друштво и европске интеграције у ресорном министарству и води и координише рад на свим кључним пројектима министарства и изради прописа у овим областима.

Милан такође помаже у развоју иновативних пројектних идеја и промовише широку дигитализацију српске администрације и друштва.