Министарству информисања и телекомуникација обратио се велики број издавача медија поводом обавештења које су добили од надлежне филијале Управе за трезор, а у којем се, између осталог, наводи да ће правна лица и други субјекти који не припадају јавном сектору (Тип КЈС 8) за сваки програм/пројекат за који добију средства из буџета морати да отварају посебан наменски подрачун у надлежној филијали Управе за трезор, у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС”, број: 11/2023).

У вези са тим Министарство информисања и телекомуникација израдило је, у сарадњи са Управом за трезор, Смернице за отварање наменских подрачуна за пренос средстава добијених у поступку пројектног суфинансирања у области јавног информисања. Смернице су упућене Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, свим јединицама локалне самоуправе (преко Сталне конференције градова и општина) као и филијалама Управе за трезор.

Додатне информације можете добити радним даном од 10 до 15 часова на бројеве телефона: 011/2927851 и 064/6705-333.