На порталу Европске банке за обнову и развој www.ebrd.com , расписан је јавни позив за претквалификацију понуђача у циљу закључења трећег по реду уговора тј. фазу 2а  Пројекта изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије које спроводи Министарство информисања и телекомуникација.

„План је да се до краја 2025. године брзи интернет уведе у више од 700 села, да се у ту сврху изгради више од 4.700 км оптичких траса и да се повеже више од 120.000 домаћинстава и око 720 школских објеката. Ово је један од најбитнијих пројеката Министарства информисања и телекомуникација чијом се реализацијом очекује да практично 99% села у Србији добије приступ брзом оптичком интернету, протока преко 100Мб/с“, истакао је министар Јовановић.

Укупна процењена вредност фазе 2а је 82.6 милиона евра и финансираће се из кредита ЕБРД-а. Рад у фази 2а пројекта ће бити подељен у две партије, а подразумева пројектовање и грађевинске радове на укупно 3.280км подземне оптичке мреже.

Рок за достављање пријава о заинтересованости понуђача је 25. септембар 2023 године.