Министарство информисања и телекомуникација одржало је данас први округли сто у Београду у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о јавном информисању и медијима и Нацрту закона о електронским медијима. На округлом столу учествовали су и министар информисања и телекомуникација, Михаило Јовановић и министарка за европске интеграције, Тања Мишчевић.

Министар Јовановић је на почетку округлог стола истакао важност ова два нацрта закона, која су написана у складу са Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020 – 2025. године. 

„Врло посвећено смо радили на предлозима нацрта ова два закона, темељно, покушавајући да уважимо свако мишљење које би могло да буде релевантно како бисмо добили што је могуће боља законска решења. Овај велики посао не бисмо могли да урадимо без  подршке новинарских и медијских удружења и овим путем им се захваљујем на њиховом доприносу. Велику захвалност дугујемо и нашим међународним партнерима: делегацији Европске уније, Мисији ОЕБС-а у Србији, Амбасади Краљевине Норвешке и Фондацији Конрад Аденауер, који су на сваки могући начин од првог до последњег дана били укључени у процес израде нацрта закона.“, рекао је министар Јовановић и позвао све заинтересоване, стручну јавност, невладине организације, представнике јавне управе и све појединце да се укључе у јавну расправу.

„Као ресорни министар, гарантујем да ће сваки предлог који може да унапреди предложене Нацрте закона о јавном информисању и закона о електронским медијима бити прихваћен. Важност медијског законодавства које је способно да одговори на све изазове са којима се суочавамо не може се довољно нагласити. Овакви закони су темељ за слободно и одговорно новинарство, заштиту права грађана и очување демократских вредности. Без јаког и праведног медијског законодавства, не можемо наставити да унапређујемо медијску сцену у Србији“, нагласио је Јовановић.

Нацртом закона о јавном информисању и медијима, између осталог, потпуније је дефинисан јавни интерес у области јавног информисања и ближе је уређен рад издавача медија чији су оснивачи савети националних мањина, као и детаљно уређен поступак пројектног суфинансирања. Предвиђено је и успостављање Јединственог информационог система за спровођење и праћење суфинансирања пројеката у области јавног информисања, што ће умногоме утицати на транспарентност овог процеса. Поред постојећег Регистра медија, нацртом закона установљава се и Евиденција произвођача медијских садржаја.

Нацртом закона о јавном информисању и медијима се пружа и радноправна заштита новинарима, у складу са прописима из области радног права, а којом се појачава основ за заштиту професионалног новинарског интегритета од злоупотреба закона и шиканирања, у циљу спречавања слободе јавног информисања. 

Нацрт закона о електронским медијима, поред хармонизације са ревидираном Директивом о аудиовизуелно-медијским услугама из 2018. године и испуњености претприступних обавеза из поглавља 10, ствара предуслове за постизање веће независности и професионалности Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ), а тиме и бољег регулисања тржишта електронских медија.

У предметном тексту Нацрта закона о електронским медијима ојачана је организациона, функционална и финансијска независност Регулаторног тела за електронске медије, унапређена његова професионалност, као и одговорност према јавности. Успостављени су нови органи: Савет - орган одлучивања, и директор - орган заступања, као и одређени јасни критеријуми за избор чланова Савета који су доста пооштрени у односу на тренутни закон. Битно је напоменути и да су промењени овлашћени предлагачи за чланове Савета Регулатора (уместо досадашњих скупштинских одбора предлог је да то буду Повереник за равноправност, Заштитник грађана и удружења издавача електронских медија); трајање мандата је ограничено на шест година и није дозвољен реизбор.

Такође, Нацртом закона о електронским медијима посебна пажња је посвећена заштити малолетника прописивањем садржаја који могу тешко нашкодити развоју малолетника, временским ограничењима за неприкладне садржаје, као и њиховом учествовању у програмском садржају. Дефинисан је ријалити програм, прописано је шта је неподесан ријалити програм за малолетнике и шта је забрањено приказати у ријалити програму. Пооштрене су и санкције за непоштовање одредби које се односе на заштиту малолетника.

Округли столови у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о јавном информисању и медијима и Нацрту закона о електронским медијима биће организоване у форми презентација и дискусија у још три града: 20. септембра у Нишу (11 часова, Официрски дом, адреса: Орловића Павла ББ), 27. септембра у Новом Саду (11 часова, Скупштина града Новог Сада, Велика сала на I спрату, адреса: Жарка Зрењанина 2, улаз III) и 4. октобра у Крагујевцу (11 часова, Зграда управе града, Скупштинска сала, адреса: Трг слободе 3).