Министар информисања и телекомуникација у Влади Републике Србије, Михаило Јовановић, учествовао је данас на међународној конференцији „Безбедност инфраструктурних система: концепти – регулатива – пракса“, у Београду.

Министар Јовановић је рекао да је дигитална трансформација допринела бржем, аутоматизованом и ефикаснијем управљању инфраструктурним системима, али је са собом отворила и посебан сегмент безбедносне димензије односно питање сајбер безбедности.

„Више него икада раније, неопходно је да се сви укључимо у предузимање мера ради унапређења информационе безбедности критичне инфраструктуре и ланаца снабдевања јер последице које би наступиле у случају евентуалног успешног сајбер напада би изазвале низ отежавајућих околности и материјалну штету готово за сваког члана друштва“, истакао је министар Јовановић и додао да је Република Србија покренула значајне реформске процесе који треба да створе услове за иновирани приступ превентивном и реактивном деловању на претње по безбедност ИКТ система и мрежа у служби критичне инфраструктуре.

Он је овом приликом изјавио да је Министарство информисања и телекомуникација, током 2023. године израдило Нацрт закона о информационој безбедности који предвиђа нови институционални оквир у циљу јачања капацитета државних органа и организација како би ефективно надгледали спровођење мера заштите ИКТ система.

Центар за анализу ризика и управљање кризама у Београду, уз подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, организује Међународну конференцију „Безбедност инфраструктурних система: концепти – регулатива – пракса“. Циљ конференције је да се обезбеди висок ниво научне и стручне експертизе укључујући: геоекономска, технолошка, политиколошка, социолошка, правна, инжењерска и друга знања.