На данашњој седници Владе Републике Србије усвојени су Предлози закона о јавном информисању и медијима и закона о електронским медијима, који ће бити упућени Народној скупштини Републике Србије у најкраћем року.

Ови закони представљају важан корак ка даљој имплементацији Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020 – 2025. године. Нови закони ће даље учврстити темеље за унапређење медијске сцене, уз јачање улоге медија као чувара демократских вредности у друштву, а Министарство ће наставити да одржава дијалог између синдиката, медија и медијских и новинарских удружења.

Предлогом закона о јавном информисању и медијима, између осталог, потпуније је дефинисан јавни интерес у области јавног информисања и ближе је уређен рад издавача медија чији су оснивачи савети националних мањина, као и детаљно уређен поступак пројектног суфинансирања. Предвиђено је и успостављање Јединственог информационог система за спровођење и праћење суфинансирања пројеката у области јавног информисања, што ће умногоме утицати на транспарентност овог процеса. Поред постојећег Регистра медија, предлогом закона установљава се и Евиденција произвођача медијских садржаја. Такође, у складу са предлогом новинских и медијских удружења у Предлогу закона дефинисан је и Савет за штампу.

Предлог закона о јавном информисању и медијима се пружа и радноправна заштита новинарима, у складу са прописима из области радног права, а којом се појачава основ за заштиту професионалног новинарског интегритета од злоупотреба закона и шиканирања, у циљу спречавања слободе јавног информисања.

Предлог закона о електронским медијима, поред хармонизације са ревидираном Директивом о аудиовизуелно-медијским услугама из 2018. године и испуњености претприступних обавеза из поглавља 10, ствара предуслове за постизање веће независности и професионалности Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ), а тиме и бољег регулисања тржишта електронских медија.