Обавештавамо заинтересоване предлагаче да је Европска комисија дана 20. новембра 2023. године објавила информативни позив којим најављује расписивање рестриктивног позива за Мрежу Европских дигиталних хабова- за државе придружене програму Дигитална Европа за 20. децембар 2023. године.

Предлагачи који буду изабрани на основу јавног конкурса за учешће у националном избору квалификованих предлагача за пријаву предлога пројекта Дигитални иновациони хаб Србије биће у могућности да поднесу пријаву за доделу бесповратних средстава у оквиру овог позива. Рок за подношење пријава је од 20. децембра 2023. године до 10. априла 2024. године и предлагачима из Републике Србије на располагању је буџет у износу 1.6 милиона евра.

Више информација о условима, начину пријаве, циљевима, потребној документацији, роковима за реализацију и другим појединостима у вези са рестриктивним позивом доступно је на овом линку.

Имајући у виду да је Европска комисија прописала да се предлог пројекта израђује за период од 48 месеци, Министарство информисања и телекомуникација направило је сходно томе измене у тачки 13. Процењени трошкови  пројекта за формирање и рад хаба Пријавног обрасца. Такође, измењен је и текст Јавног конкурса у делу II Циљ, области и право учешћа тако да садржи и информацију о објављеном информативном позиву и линк ка веб страници где се позив и све потребне информације налазе. Напомињемо да у свему осталом, јавни позив остаје непромењен и подсећамо да је рок за подношење пријава 4. децембар 2023. године.

Измењена документација налази се у наставку.