Министарство информисања и телекомуникација у складу са чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) објављује отпочињање рада на изради Предлога стратегије којом ће се утврдити правац развоја у области електронских комуникација до 2030. године, са Акционим планом за њено спровођење.

У складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), министарство надлежно за послове електронских комуникација у сарадњи са Регулаторним телом за електронске комуникације и поштанске услуге припрема предлог документа јавне политике којим се одређују национални приоритети у планирању изградње, постављања и пружања јавних електронских мрежа и услуга од интереса за Републику Србију. Министар информисања и телекомуникацијa формираће Радну групу са циљем израде Предлога стратегије којом ће се утврдити правац развоја у области електронских комуникација до 2030. године, са Акционим планом за њено спровођење. Усвајање наведене стратегије се очекује у првом кварталу 2024. године.

Подсећамо да је нови Закон о електронским комуникацијама усвојен 2023. године који подстиче повезаност и доступност електронских комуникационих мрежа нове генерације и њихово коришћење од стране грађана и привреде, као и развој тржишта и унапређење пословног окружења. Такође, омогућава се ефикасније управљање и употреба ограничених јавних добара и обезбеђује се додатна заштита крајњих корисника, уз омогућавање максималних користи у погледу избора, цене и квалитета услуга.