Министар информисања и телекомуникација, Михаило Јовановић, обишао је данас село Плавце, код Бојника, у којем су завршени радови на изградњи широкопојасне комуникационе инфраструктуре и уведен брзи интернет у прве куће овог села.

„Село Плавце, код Бојника, је већ 104 село у Србији које је добило приступ брзом интернету, док су у току интензивни радови у још 174 села широм Србије. У Плавцу већ 14 домаћинстава има интернет прикључак, док је издвојено одељење Основне школе „Станимир Вељковић – Зеле“ у Плавцу у којем школу похађа 11 ученика добило могућност дигиталне наставе. До краја 2024. године укупно 8 села у Бојнику ће добити брзи интернет.  Пројекат развоја широкопојасне телекомуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије је пројекат од стратешког значаја, са циљем изградње недостајуће приступне инфраструктуре повезивања издвојених одељења основних школа, и домаћинстава на брзи интернет. Прва фаза овог пројекта, обухвата изградњу приближно 4.700 км оптичких траса, за око 700 руралних насеља, близу 120.000 домаћинстава и око 730 школа, док ће завршетком друге и треће фазе, до краја 2025. године, преко 99% домаћинстава у РС имати брз фиксни приступ интернету, брзине преко 100 Mbps“, рекао је министар Јовановић.

„Увођењем брзог интернета у селима, пружамо нове могућности и перспективе људима који тамо живе. Електронска управа, дигитални уџбеници, електронски дневник, настава информатике и рачунарства, као и разноврсни дигитални садржаји сада постају доступни не само градовима, већ и у руралним деловима Србије. Ово означава не само промену у начину на који учимо и радимо, већ нам отвара врата и за нове пословне могућности. Нова ера комуникације омогућава коришћење мултимедијалних садржаја – бројни телевизијски канали, забавни и научни програм, спортски и филмски садржај, као и услуге фиксне и мобилне телефоније“, истакао је Јовановић.

Током посете ОШ „Станимир Вељковић Зеле“ у селу Плавце, Министарство информисања и телекомуникација опремило је школу са лаптоп рачунаром, штампачем, пројектором и платном.  

Напредак у реализацији овог пројекта и план за повезивање села се налази на сајту Министарства mit.gov.rs.