Први састанак Радне групе за израду Стратегије развоја система електронских комуникација у Републици Србији до 2030. године са задатком израде Нацрта стратегије са Акционим планом одржан је данас, у Палати Србија.

Министарство информисања и телекомуникација је, у сарадњи са Регулаторним телом за електронске комуникације и поштанске услуге и уз подршку НАЛЕД-а, припремило предлог документа јавне политике којим се одређују национални приоритети у планирању изградње, постављања и пружања јавних електронских комуникационих мрежа и услуга од интереса за Републику Србију.

На састанку је представљен досадашњи рад на документу и позвани су сви присутни да дају своје коментаре и сугестије. Даљи рад на овом стратешком документу наставља се уз учешће више од 20 релевантних институција и организација.