Министар информисања и телекомуникација у Влади Републике Србије, Михаило Јовановић и шеф Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, амбасадор Јан Брату присуствовали су данас обуци за медије и медијска удружења поводом примене новог Правилника о суфинансирању пројеката у области јавног информисања, у Београду.

„Медији имају важну улогу у формирању јавног мњења и изградњи стабилног, плуралистичког и модерног друштва. Како би медији могли да обављају своју  улогу у друштву, потребно је створити одређене предуслове, а на првом месту одговарајући правни оквир. Доношењем новог Закона о јавном информисању и медијима и новог Правилника циљ на је био да што боље уредимо област пројектног суфинансирања, да отклонимо недостатке уочене током деценије спровођења овог поступка и учинимо га транспарентнијим, односно омогућимо да сви акти настали у поступку спровођења конкурса буду доступни јавности. У складу са Законом, такође, Министарство информисања и телекомуникација ће успоставити Јединствени информациони систем за спровођење и праћење суфинансирања пројеката од 1. јануара 2025. године.“, истакао је министар Јовановић.

„Ови закони уводе неке нове концепте у српско законодавство и унапређују поједина постојећа решења. Када је реч о јавним фондовима, важно је да средства буду распоређена на такав начин да од тога корист имају грађани. Ко прекрши етичка правила, губи приступ фондовима, а то је и у складу са најбољим европским праксама“, истакао је шеф Мисије ОЕБС-а у Србији, Јан Брату.

Новим Правилником ближе се уређује поступак пројектног суфинансирања. Такође, Правилником је уређен изглед и садржина обрасца за подношење пројеката, критеријуми за оцену пројеката, изглед и садржина обрасца за подношење пријаве за члана комисије, критеријуми за бодовање пријава за чланове комисија,  начин рада и одлучивања конкурсне комисије, критеријуми за интерну и екстерну евалуацију подржаних пројеката, обавеза заштите пословне тајне и ауторског права корисника средстава, као и друга питања од значаја за спровођење конкурса у области јавног информисања.

Обукама су присуствовали представници медија и произвођача медијских садржаја, као и заинтересовани представници цивилног друштва. Након три обуке одржане представницима локалних самоуправа, Министарство информисања и телекомуникација организовало је четири обуке намењене представницима медија у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Београду.

Обавештавамо вас да ће се обука за заинтересоване за рад у комисијама за оцену пројеката одржати у петак 23. фебруара у Београду а пријаве можете извршити путем ЛИНКА. Обуке се реализују уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.