Непосредно по конституисању ресорног Министарства у актуелном сазиву извршена је анализа спровођења јавних медијских конкурса на целокупној територији Републике Србије.

Законом о јавном информисању и медијима утврђено је да јавне конкурсе расписују Република, покрајина и  јединица локалне самоуправе. Након спроведене анализе утврђено је да су Република, покрајина и 114 јединица локалне самоуправе поступиле у складу са законом, док то није учинило 42 јединице локалне самоуправе.

С тим у вези, Министарство указује на то да одређене јединице локалне самоуправе, попут Београда, нису имале основа да у законском року распишу јавне конкурсе у области јавног информисања имајући у виду то да су се претходних месеци, а неке од њих још увек, налазиле у режиму привременог финансирања. 

Сагледавајући у целости тренутну ситуацију, Министарство је данас упутило дописе свим јединицама локалне самоуправе које се налазе у режиму редовног финансирања, а које до сада нису расписале јавне конкурсе у области јавног информисања, да то учине без одлагања и о свом поступању обавесте Министарство.