Јавна расправа о Предлогу стратегије развоја система електронских комуникација до 2030. године ће трајати до 18. јуна 2024. године. Иницијативе, предлози, сугестије и коментари могу се доставити путем електронске поште најкасније до 18. јуна 2024. године, на имејл адресу: telekomunikacije@mit.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство информисања и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд.

У току јавне расправе биће организован округли сто путем видео конференцијске везе који ће бити одржан у среду, 5. јуна 2024. године у 12 часова.

Након завршетка јавне расправе, Министарство ће сачинити извештај који ће biti објављен интернет страници Министарства и на порталу „еКонслутације” најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.