Министарство информисања и телекомуникација, у оквиру поступка израде Акционог плана за период од 2024. до 2025. године, за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији, спроводи јавну расправу о Нацрту акционог плана за праћење спровођења Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година, у периоду 2024-2025. година ( у даљем тексту: Нацрт акционог плана).

Јавна расправа о Нацрту акционог плана биће одржана путем видео-конференцијске везе дана 24. јуна 2024. године са почетком у 11 часова. Линк ка видео-конференцијској вези: Линк за састанак (кликнути)

Министарство информисања и телекомуникација позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта акционог плана и дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству информисања и телекомуникација, најкасније до 2. јула 2024. године, путем адресе електронске поште: maja.milenkovic@mit.gov.rs  или поштом на адресу Министарство информисања и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд, са напоменом: „За Нацрт акционог плана за период од 2024. до 2025. године, за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година.”