Oбавештавамо вас да је на захтев заинтересоване стручне јавности, Министарство информисања и телекомуникација продужило трајање јавне расправе о Предлогу стратегије развоја система електронских комуникација у Републици Србији до 2030. године.

Иницијативе, предлози, сугестије и коментари достављају се Министарству информисања и телекомуникација, путем електронске поште до 02. јула 2024. године, на адресу: telekomunikacije@mit.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство информисања и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Текст Предлога стратегије постављен је на интернет страници Министарства информисања и телекомуникација www.mit.gov.rs и на порталу „еКонслутације”.

Након завршетка јавне расправе, Министарство информисања и телекомуникација ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће се објавити на интернет страници Министарства информисања и телекомуникација и на порталу „еКонслутације” најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.