Министарство информисања и телекомуникација објавило је, у законом предвиђеном року, на својој интернет презентацији  решења о расподели средстава за осам од укупно девет расписаних конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја и стручне едукције, унапређења професионалних и етичких стандарда и истраживања у области јавног информисања у 2024. години.

На конкурсима за телевизије, штампу, радио и интернет медије, односно за информисање особа са инвалидитетом, припадника националних мањина и Срба у региону, као и на конкурсу за унапређење професионалних и етичких стандарда примљено је укупно 1112 пријава од који је 71 одбачен због неиспуњавања услова конкурса наведених у јавном позиву.

Пројекте су, у складу са новим законским одредбама, оцењивали чланови комисија на основу бодовних листа, након чега су формиране ранг листе за сваки појединачни конкурс.

На осам расписаних конкурса расподељено  је укупно 317.000.000,00 динара.

У 2024. години на конкурсима за производњу медијских садржаја за особе са инвалидитетом, припаднике националних мањина и Срба у региону опредељена средства су увећана за 20% у односу на 2023. годину.

Резултати Конкурса за суфинансирање производње медијских садржаја за електронске медије на територији АП Косово и Метохија нису објављени будући да су стручне службе Министарства, у појединим случајевима, уочиле неадекватну примену прописа од стране чланова Комисије која је израдила предлог одлуке о расподели средстава те ће решење бити донето по окончању законом прописане процедуре у оваквим случајевима. Истовремено, Министарство обавештава да су средства опредељена за овај конкурс увећана за 100% у односу на 2023. годину.