Министарство информисања и телекомуникација, у оквиру поступка израде Акционог плана за период од 2024. до 2026. године, за реализацију Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности, спроводи јавну расправу о Нацрту акционог плана за реализацију Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији од 2021. до 2026. године, за период од 2024. до 2026. године ( у даљем тексту: Нацрт акционог плана).

Јавна расправа о Нацрту акционог плана биће одржана путем видео-конференцијске везе дана 18. јуна 2024. године са почетком у 10 часова. Линк ка видео-конференцијској вези: Линк за састанак (кликнути)

Министарство информисања и телекомуникација позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта акционог плана и дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству информисања и телекомуникација путем адресе електронске поште: sanja.milic@mit.gov.rs или поштом на адресу Министарство информисања и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд, са напоменом: „За Нацрт акционог плана за период од 2024. до 2026. године, за спровођење Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности од 2021. до 2026. године.