Pravilnici

Pravilnik o tehničkim uslovima za registraciju pripejd korisnika

 

Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 791–821/832–862 MHz („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 70/15)

 

Pravilnik o zahtevima za uređaje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i tehničkim zahtevima za ispunjenje obaveze zadržavanja podataka o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 88/15)

 

Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 102/16)

 

Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710 – 1785/1805-1880 MHz („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 136/14)

 

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih objekata („Službeni glasnik RS“ broj 123/12)

 

Pravilnik o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava, radio-koridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom iѕgradnje objekata ("Službeni glasnik RS" broj 16/12)

 

Pravilnik o uslovima u pogledu kadrova, opreme i prostora koje mora da ispunjava privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice za vršenje merenja i ispitivanje rada elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 13/12)

 

Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 99/12) sa Tabelom