Javne nabavke - 2024

JN O 04-2024 - Usluge nabavke avio karata

JN O – 03/2024 - Unapređenje informacionog sistema za prijavu incidenata u oblasti informacione bezbednosti i informacionog sistema za rad nacionalnog kontakt centra u oblasti bezbednosti dece na internetu

JN O – 02/2024 - Uspostavljanje servisa za razmenu podataka između CIS-eTurista i državne buking platforme

JN O 01-2024 - Video produkcija