Povezane škole

Povezane škole

 

NAZIV PROJEKTA: Povezane škole

VLASNIK PROJEKTA: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija

PERIOD REALIZACIJE PROJEKTA: Od 2018. godine do 1. juna 2023. godine

CILj PROJEKTA: Prevazilaženje i suzbijanje digitalnoj jaza, podizanje digitalne pismenosti i konkurentnosti u digitalnom dobu i unapređenosti potencijala IT industrije. Svi mladi ljudi treba da dobiju jednake šanse i znanja koja će im omogućiti iste izbore koje imaju njihovi vršnjaci u digitalno razvijenim ekonomijama.

 

U periodu od 2018. do 2023. godine je kroz projekat Povezane škole uveden brz, pouzdan i bezbedan internet preko akademske AMRES mreže, izgrađena bežična lokalna računarska mreža i pristup internetu omogućen u svakoj nastavnoj prostoriji, u svim većim objektima osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji, u ukupno 1.843 objekata. Od tih 1.843 objekata, gotovo 1.000 ima ultra-fast optičku internet vezu brzine veće od 300 Mbps.

Dodatno, uveden je brzi, pouzdan i bezbedan internet preko akademske mreže AMRES u dodatnih 1.963 manjih isturenih objekata osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji.

Takođe, kroz projekat uvođenja brzog interneta u selima, tj. širokopojasnog telekomunikacionog pristupa u ruralnim predelima Srbije, čak 700 manjih isturenih objekata, od svih 1.963, dobija ultra -fast optičku internet vezu brzine veće od 300 Mbps, do kraja 2025. godine.

Na ovaj način, brzim, pouzdanim i bezbednim internetom je pokriveno više od 3.800 školskih objekata osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji, sa 35.000 nastavnih prostorija u kojima se školuje više od 730.000 đaka i radi preko 100.000 nastavnika i profesora.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je obezbedilo nastavak usluge održavanja i tehničke podrške za instaliranu opremu za period 2023 – 2024. godine.  U skladu sa navedenim, škole za koje je istekao inicijalni period održavanja se mogu obratiti tehničkoj podršci angažovanoj od strane Ministarstva na imejl adresu podrskaskole@mit.gov.rs ili na broj telefona 066/807-6-809, u cilju prijave problema u funkcionisanju instalirane opreme, slanja zahteva za izmenom konfiguracije opreme i sl.

Usluga održavanja i tehničke podrške se odnosi samo na opremu koja je instalirana u okviru projekta „Povezane škole“, a za koju su škole potpisale zapisnike o prijemu opreme (reverse), ali se ne odnosi na ostalu mrežnu opremu instaliranu u lokalnoj računarskoj mreži, a koja je u vlasništvu škola, niti se odnosi na krajnje korisničke uređaje povezane na mrežu (npr. računari, tableti, mobilni telefoni, projektori, mrežni štampači i sl.). Imajući u vidu da je za instaliranu opremu istekao period garancije, Ministarstvo će u periodu 2023 – 2024. godine obezbediti određenu količinu rezervne opreme koja će se koristiti kao zamenska u slučajevima kvara instalirane opreme u školama.

Spisak 1843 škole u kojima je izgrađena lokalna mreža, datumi isteka garantnog roka, kao i procedura prijave kvara kako za škole koje su izašle  iz garantnog roka i one koje nisu nalaze se na sledećem dokumentu:

Ukoliko škola nije izašla iz garantnog roka (kolona „Datum isteka garancije“), kontakt podaci (mejl i broj telefona) se nalaze u koloni „podrška u garantnom roku“ dok se u koloni „podrška van garantnog roka “, nalaze kontakti za škole koje su van garantnog roka.