Nadležnosti ministarstva

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA INFORMISANjA I TELEKOMUNIKACIJA

 

U oblasti informisanja nadležnosti ministarstva su:

 • sistem javnog informisanja
 • praćenje sprovođenja zakona u oblasti javnog informisanja
 • praćenje delatnosti stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništava i dopisnika u Republici Srbiji
 • informisanje nacionalnih manjina
 • registracija stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima učešća u regionalnim projektima
 • drugi poslovi određeni zakonom

U oblasti telekomunikacija nadležnosti ministarstva su:

 • oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
 • uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
 • inspekcijski nadzor
 • utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
 • organizovanje finansijske i tehničke kontrole
 • međunarodni poslovi u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
 • mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
 • utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija
 • odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija
 • utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori
 • drugi poslovi određeni zakonom

U oblasti informacionog društva nadležnosti ministarstva su:

 • predlaganje politike i strategije razvoja informacionog društva
 • priprema zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja
 • mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti informacionog društva
 • priprema zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti informacionog društva i informaciono-komunikacionih tehnologija
 • primena informaciono-komunikacionih tehnologija
 • pružanje informacionih usluga
 • razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture
 • razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže
 • zaštita podataka i informaciona bezbednost
 • međunarodni poslovi u oblasti informacionog društva
 • stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći
 • drugi poslovi određeni zakonom