Pomoćnici ministra

Katarina Tomašević

Pomoćnik ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj

Katarina Tomašević rođena je 1976. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, 1999. godine. Master akademske studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na studijskom programu Menadžment. Doktorsku disertaciju na temu „Primena koncepta upravljanja ljudskim resursima u funkciji reforme javne uprave Republike Srbije“, odbranila je 2022. godine na Kriminalističko-policijskom Univerzitetu u Beogradu.

Od 2001. do 2016. godine radila je u Javnom preduzeću „Pošta Srbije“ gde je karijerno napredovala. Godine 2004. postaje  rukovodilac Službe u RJ PS „Zemun“, zatim rukovodilac Službe u Direkciji za pismonosne usluge,  2010. godine direktor Direkcije za pismonosne usluge, da bi od 2015. godine radila kao zamenik direktora Funkcije usluga.

Karijeru nastavlja u Ministarstvu unutrašnjih poslova od 2016. do 2020. godine, prvo kao pomoćnik ministra,  načelnik Sektora za ljudske resurse, a zatim i kao šef kabineta ministra unutrašnjih poslova i potpredsednika Vlade.

Od 2020. do 2022. godine obavljala je funkciju pomoćnika ministra za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane.

Decembra 2022. godine postaje pomoćnik ministra informisanja i telekomunikacija u Sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj.

Katarina je akreditovani realizator nastave na Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u oblasti ličnog razvoja i veština od 2020. godine.

Godine 2021. postaje član Programske komisije Nacionalne akademije za javnu upravu, za oblast upravljanja u javnoj upravi, kao i predavač u okviru projekta koji je finansiran iz direktnog granta EU: Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u RS (Nacionalna akademija za javnu upravu, Sigma – IPA 2019).

Od 2017. godine je gostujući predavač, na temu upravljanja ljudskim resursima, na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, Fakultetu bezbednosti i od 2020. godine na  Visokim studijama bezbednosti i odbrane Univerziteta odbrane,

Od 2020. do 2022. godine bila je predsednik  Političkog saveta Vlade Republike Srbije za primenu rezolucije UN 1325 u cilju jačanja rodne ravnopravnosti, sa osvrtom na sistem bezbednosti.

Tečno govori engleski i ruski jezik.

Udata i ponosna majka dvoje dece.

 

Goran Đurđević

Pomoćnik ministra za evropske integracije i upravljanje projektima

Goran Đurđević rođen je 1964. godine u Kruševcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, odsek elektronika.

Po završetku studija, zapošljava se u Radio televiziji Srbije u sektoru Emisione tehnike veze. Izabran je da bude u timu stručnjaka koji su radili na obnovi telekomunikacione strukture nakon bombardovanja, prvo Republike Srpske (1996.godine), a zatim i obnova predajnika i veza u Republici Srbiji (1999. godine). U tom periodu završava kurseve i dobija sertifikate: Alcatel , Primena softvera na kontrolu i usmeravanje digitalnog signala, NEC , Digitalni prenos televizijskog signala analognim linkom, 'Bond School of English Language' – mart 1991.

Početkom 2001 god., Goran dobija poziv od Francuske firme Schlumberger Sema/Atos Origin da učestvuje u projektovanju, izgradnji i konfiguraciji računskih data centara mobilne telefonije. Narednih godina, prihvata poziciju System integratora i postaje član njihovog međunarodnog tima.

Goran Đurđević 2003 god. polaže stručni ispit iz Telekomunikacija (Prenos modulisanog digitalnog i analognog signala point to point linkom)

Krajem 2005. godine, vraća se u Srbiju, da bi radio na projektu E-health, uvođenje informacionih tehnologija u zdravstvu. Nakon nastanka softvera Heliant, 2009. godine, formirao je tim stručnjaka koji će raditi na daljoj implementaciji softvera i održivosti sistema. Dodatno se usavršava, završava sledeće kurseve i dobija sertifikate: HP Sistem administrator (Unix), Hardware GS 160, Atina 2003, engineering a Citrix Virtualization Solution, Beograd 2012, Menadžment totalnim kvalitetom 2008, Quality for Europian and world integrations 2010, Sertifikat IELTS – oxford English 2004.

Godine 2021. izabran je za pomoćnika ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija u sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj.

Na međunarodnom planu aktivno je učestvovao kao predstavnik Ministarstva u radnoj grupi za politiku rominga, Širokopojasne mreže i 5G (Roaming Policy, Broadband and 5G) u organizaciji Regionalnog saveta za saradnju. Goran aktivno učestvuje u radu Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU).

Od decembra 2022. godine je pomoćnik ministra u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija u Sektoru za  evropske integracije i upravljanje projektima. Postaje predstavnik Ministarstva u Nacionalnom upravnom odboru Vlade RS i Ujedinjenih nacija. Takođe, predstavnik je Ministarstva na sastancima država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC), gde Srbija predsedava ove godine.

Aktivno radi na kapitalnim projektima Ministarstva:
Projekat zajedničke izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije, Povezane škole i Digitalizacija turističke ponude Srbije.

Oženjen je Jelenom, otac je dva sina Adama i Petra.