AMRES

AMRES

Informaciono-komunikaciona ustanova “Akademska mreža Republike Srbije – AMRES“ se bavi izgradnjom, razvojem, unapređenjem i upravljanjem obrazovnom i naučno-istraživačkom računarskom mrežom Republike Srbije. AMRES mreža obrazovnim i naučno-istraživačkim organizacijama i drugim AMRES korisnicima obezbeđuje pristup i korišćenje interneta, informaciono-komunikacionih servisa i vezu sa nacionalnim i internacionalnim mrežama.

AMRES je jedna od najsavremenijih računarska mreža u Srbiji, koja danas broji oko 4.000 povezanih naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija i drugih korisnika usluga AMRES sa oko 1.000.000 krajnjih korisnika. Ona predstavlja jedan od najznačajnijih resursa naučno-istraživačkog i obrazovnog rada i nosilac je razvoja informatičkog društva.

Korisnici usluga koje pruža AMRES mogu biti ustanove osnovane i akreditovane u skladu sa propisima kojima je uređena oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i visokog obrazovanja, a čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, grad i opština, drugo pravno ili fizičko lice, bez obzira na način na koji su obezbeđena sredstva za obavljanje delatnosti, akreditovane naučno-istraživačke organizacije koje su osnovane u skladu sa propisima kojima je uređena oblast naučnoistraživačke delatnosti, biblioteke, studentski i učenički domovi, Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica srpska, nastavne baze za obrazovanje u medicini, druga pravna lica koja su od posebnog interesa za oblast obrazovanja, nauke i kulture i sl.

Kičma AMRES mreže se sastoji od oko 70 pristupnih lokacija u 50 gradova u Republici Srbiji i realizovana je optičkim vezama. AMRES je punopravni član evropske akademske mreže GÉANT i preko nje je povezan globalno sa svim naučno-istraživačkim, akademskim i obrazovnim mrežama na svetu kao i sa internetom.

Osim povezivanja na AMRES infrastrukturu, AMRES svojom korisnicima nudi i brojne IT usluge namenjene obrazovnoj i naučno-istraživačkoj zajednici poput usluge koja omogućava besplatni bežični pristup na brojnim lokacijama u Republici Srbiji (eduroam - education roaming), usluge federacije identiteta za autentifikaciju i autorizaciju i inter-institucionalno korišćenje veb-servisa (iAMRES Federacija identiteta), usluge izdavanja digitalnih sertifikata, pojednostavljen pristup sadržaju, uslugama i resursima od značaja za globalnu istraživačku i obrazovnu zajednicu itd.

Više informacija možete pronaći na AMRES veb-sajtu https://amres.ac.rs/ ili kontaktirati podršku za AMRES korisnike na helpdesk@amres.ac.rs.