Sekretar ministarstva

Milica Ćatić

Milica Ćatić rođena je 2.juna 1966. godine u Zemunu. Diplomirala na Pravnom fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je završila i poslediplomsku specijalizaciju iz oblasti međunarodnih ugovora. Položila pravosudni ispit  2005. godine.

Počev od marta 1994. godine do maja 2017. godine radila u Javnom preduzeću „Pošta Srbije“, gde je od 2009. godine obavljala poslove: zamenika direktora Direkcije za pravne poslove (2009. god.),  direktora Direkcije za pravne poslove (2012. god.), direktora Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima (2016.  god.). U državnu upravu prelazi 2017. godine na mesto sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, a od novembra 2020. godine obavlja poslove v.d. sekretara Ministarstva odbrane. U decembru 2022. godine postaje v.d Sekretara Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Završila Kratki program studija na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu bezbednosti i stekla zvanje Menadžer za zaštitu podataka o ličnosti. Završila obuku za strateški nivo rukovođenja i EU Integracije organizovan od strane Vlade Švedske. Poseduje sertifikat za FIDIC-ove uslove poslovanja i ugovaranja. Pohađala je i završila i druge stručne kurseve i seminare (ECDL sertifikat)

Učestvovala u mnogobrojnim projektima i radnim grupama formiranim od strane Vlade Republike Srbije i drugih državnih organa.

Govori engleski jezik.

Udata je i majka dvoje dece.