Javne nabavke 2023

Stručna pomoć u poslovima ocenjivanja ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja- JN O - 16-2023

Održavanje softvera za praćenje realizacije aktivnosti
upravljanja dokumentacijom na projektima ministarstva ESM-Easy
Contract Managment JN O-15/2023

Javna nabavka Digitalizacija turističke ponude Srbije Faza 2 - JN O - 14-2023

Javna nabavka - Informaciono-komunikaciona oprema za AMRES mrežu - JN O - 13-2023

Javna nabavka - Isporuka sadržaja kroz pristup elektronskoj bazi međunarodne regulatorne prakse JN O - 12-2023

Javnu nabavka Podrška radu i održavanje kontakt centra i sistema podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu - JN O - 11-2023

Javna nabavka Isporuka sadržaja kroz pristup elektronskoj bazi međunarodne regulatorne prakse - JN O - 10-2023

Održavanje softvera za praćenje realizacije multi-lokacijskih projekata - JN O - 09-2023

Nabavka računarske opreme koja se ne nalazi u tehničkoj specifikaciji UZZPRO - JN O - 07-2023

Usluge stručne podrške u svrhu obezbeđivanja kontinuiranog rada opreme isporučene školama u okviru projekta Povezane škole - JN O - 08-2023

Javnu nabavka Podrška radu i održavanje kontakt centra i sistema podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu - JN O - 06-2023

Javna nabavka- Održavanje NextBiz softvera- JN 05/2023

JN O-04/2023 - Javna nabavka - Usluge nabavke avio karata za potrebe ministarstva

Javna nabavka O 03/2023 - Nabavka licenci za GIS softver

Nabavka proširenja virutalizacionih kapaciteta AMRES data centra i sistema za monitoring rada školskih mreža / Expansion of AMRES data center virtualization and school network monitoring capacities

Javni poziv za održavanje informacionog sistema za upravljanje incidentima u oblasti informacione bezbednosti

Održavanje i sistemska podrška za Data centar u Pariskoj