Zaštita podataka o ličnosti

U skladu sa čl. 56-58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RSˮ, broj 87/18), određena je Milica Ćatić, v.d. sekretar Ministarstva, kao lice za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija

telefona: 011/2020-101

e-mail: milica.catic@mit.gov.rs