Obaveštenje o sprovođenju javne rasprave povodom nacrta zakona o javnom informisanju i medijima

Obaveštavamo vas da je Zaključkom Odbora za javne službe 05 Broj: 011-8042/2023 od dana 5. septembra 2023. godine, određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima. Nacrt zakona objavljen je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva informisanja i telekomunikacija www.mit.gov.rs i na Portalu eKonsultacije www.ekonsultacije.gov.rs .

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 7. septembra 2023. godine do 7. oktobra 2023. godine.

U okviru javne rasprave biće organizovane prezentacije i diskusije o Nacrtu zakona putem okruglih stolova, koji će se održati 13. septembra u Beogradu (11 časova, Privredna komora Srbije, Velika sala, adresa: Resavska 15), 20. septembra u Nišu (11 časova, Oficirski dom, adresa: Orlovića Pavla BB), 27. septembra u Novom Sadu (11 časova, Skupština grada Novog Sada, Velika sala na I spratu, adresa: Žarka Zrenjanina 2, ulaz III) i 4. oktobra u Kragujevcu (11 časova, Zgrada uprave grada, Skupštinska sala, adresa: Trg slobode 3).

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu informisanja i telekomunikacija  putem elektronske pošte preko posebnog obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva informisanja i telekomunikacija, od početka javne rasprave, a najkasnije do 7. oktobra 2023. godine, na adresu dejan.stojanovic@mit.gov.rs  ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Sektor za informisanje i medije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – Zakon o javnom informisanju i medijima”.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona, koji će u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave objaviti na svojoj internet stranici i na Portalu „eKonslutacije”.