Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

Kvalifikovane usluga od poverenja

Kvalifikovane usluge od poverenja su:

1) izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis;

2) usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu;

3) usluga validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa;

4) izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat;

5) usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog pečata na daljinu;

6) usluga validacije kvalifikovanog elektronskog pečata;

7) izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova;

8) usluga kvalifikovane elektronske dostave;

9) usluga izdavanja kvalifikovanih sertifikata za autentikaciju veb sajtova;

10) usluga kvalifikovanog elektronskog čuvanja dokumenata.

Pružalac kvalifikovane usluge od poverenja je pravno lice ili fizičko lice u svojstvu registrovanog subjekta koje pruža jednu ili više kvalifikovanih usluga od poverenja.

 

REGISTAR PRUŽALACA KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENjA

Naziv pružaoca kvalifikovane usluge od poverenja Vrste kvalifikovanih usluga od poverenja Datum upisa
Javno preduzeće „POŠTA SRBIJE“ – Sertifikaciono telo Pošte

Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis

07.05.2018.

Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat 06.08.2019.
Izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova 07.05.2018.
Usluga kvalifikovanog elektronskog čuvanja dokumenata 28.11.2023.
Privredna komora Srbije – PKS CA Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis 07.05.2018.
Usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu („elektronski potpis u klaudu“) 24.08.2021.
Usluga validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa 24.08.2021.
Usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog pečata na daljinu („elektronski pečat u klaudu“) 24.08.2021.

Usluga validacije kvalifikovanog elektronskog pečata

24.08.2021.
Izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova 24.08.2021.
MUP RS – Sertifikaciono telo MUP RS Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis 07.05.2018.

Privredno društvo Halcom a.d. Beograd –„HALCOM BG CA“ 

(Sertifikaciono telo Privrednog društva Halcom a.d. Beograd)

Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis

07.05.2018.

Usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu („elektronski potpis u klaudu“) 10.06.2021.
„E- Smart Systems“ doo BEOGRAD-E-SMART SYSTEMS DOO BEOGRAD sertifikaciono telo (ESS QCA) Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis 07.05.2018.
Sertifikaciono telo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis 07.05.2018.
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova

07.05.2018.

Usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu („elektronski potpis u klaudu“)

11.09.2021.

Usluge kvalifikovane elektronske dostave 01.07.2022.
Inception d.o.oUsluge kvalifikovane elektronske dostave

16.09.2021.

Izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova 29.04.2022.
Usluga validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa 15.03.2023.
Usluga validacije kvalifikovanog elektronskog pečata 15.03.2023.
Usluga kvalifikovanog elektronskog čuvanja dokumenata 15.03.2023.