Prvi sastanak Radne grupe koja treba da izradi radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima, održan je danas u Beogradu.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je, nakon sastanka i konsultacija, formiralo novu Radnu grupu koja će raditi na ovom dokumentu. Usvajanje izmena i dopuna Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima definisani su kao prioriteti u radu Ministarstva.

Radnu grupu čine predstavnici relevantnih ministarstava i državnih organa, kao i predstavnici devet medijskih i novinarskih udruženja, i to u formatu udruženja koji su učestvovali u izradi Medijske strategije i Akcionog plana.

Prvom sastanku Radne grupe prisustvovali su ministar informisanja i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije Mihailo Jovanović i šef Misije OEBS u Republici Srbiji, ambasador Jan Bratu. Ministar Jovanović i ambasador Bratu istakli su da je reč o veoma važnom medijskom zakonu i da članovi mogu da računaju na pomoć, podršku i saradnju u procesu izrade zakona.

Sastanku Radne grupe prisustvovali su i partneri iz Misije OEBS, Delegacije EU, Ambasade K. Norveške i Fondacije Konrad Adenauer, koji sa Vladom Srbije i medijskim i novinarskim udruženjima rade u procesu izrade zakona i na svim pitanjima od značaja za medijsku zajednicu.