Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo je danas rezultate 9 konkursa iz oblasti javnog informisanja za 2023. godinu, za koje je opredeljeno 310 miliona dinara.

Objavljeni su rezultati konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio, televiziju, internet, štampane medije i servise novinskih agencija, zatim za elektronske medije čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, za proizvodnju medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina i sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom, kao i za projekte za unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda.

Konkursi su bili raspisani radi pružanja finansijske podrške proizvodnji medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kao i za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda.

Rezultate konkursa možete pronaći na sajtu Ministarstva:

Rešenje konkursa za sufinansiranje projekata, organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2023. godini

Rešenje konkursa za sufinansiranje projekata, proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije u 2023. godini

Rešenje konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2023. godini

Rešenje konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2023. godini

Rešenje konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2023. godini

Rešenje konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona u 2023. godini

Rešenje konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije u 2023. godini

Rešenje konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2023. godini

Rešenje konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2023. godini