Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo je Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i pripadajuće obrasce u Službenom glasniku Republike Srbije broj 6/24 od 26. januara 2024. godine. Pravilnikom je bliže uređen postupak sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja u skladu sa novim Zakonom o javnom informisanju i medijima koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine.

Tim povodom predstavnici Ministarstva će 31. januara, 1. i 2. februara 2024. godine održati u Beogradu obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave koji rade na poslovima projektnog sufinansiranja kako bi ih upoznali sa odredbama novog Pravilnika i pratećim obrascima. Ministarstvo će u narednom periodu organizovati i obuke za predstavnike medija u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, kao i obuku za lica koja su zainteresovana za rad u komisijama za ocenu projekata.