Prvi sastanak Radne grupe koja treba da izradi radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima, održan je danas u Beogradu.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je formiralo novu, ekspertsku Radnu grupu, koju čine predstavnici Ministarstva, stručnjaci za medijsko pravo, prof. dr Rade Veljanovski i prof. dr Jelena Surčulija, kao i  advokati, Ljubiša Kuvekalović i Stevan Pajović.

Deo koji ovim Zakonom treba da bude unapređen su pitanja implementacije EU Direktive o audio-vizuelnim medijskim uslugama, kao i implementacija opredeljenja iz Medijske strategije koja se tiču Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Prvom sastanku Radne grupe prisustvovali su ministar informisanja i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije, Mihailo Jovanović, predstavnici Ministarstva za evropske integracije, kao i međunarodni partneri iz Delegacije EU, Misije OEBS, Ambasade K. Norveške i Fondacije Konrad Adenauer.