Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je danas 23. maja 2024. godine objavilo rešenja o formiranju komisija, za devet raspisanih konkursa iz oblasti javnog informisanja,  kao i rang listu i bodovne liste za ocenjivanje biografija svih prijavljenih kandidata za članove komisija.